Homepage của jesus2099

Blog Việt của Ti
Kết thúc TẬP 1 của blog Việt

2010/04/30

jesus2099 viết

Chắc là bạn chưa biết nhưng trang blog này đã kết thúc rồi.

Những gì bạn đã đọc vẫn tiếp tục tồn tại ở đây trông LƯU TRỮ này. Bạn có thể xem những bài viết mới trên trang web chính thức của Ti.

Ti sẽ nâng cấp Blog Việt mới với một sự thay đổi hệ thống tin học.

Ti . 19:09

www.000webhost.com