Làm sao dùng ti_frvnimap.txt trong Unikey 4.0 RC1 ?

Trang này cho xem làm sao dùng ti_frvnimap.txt trong Unikey 4.0 RC1 (Nhưng mà bạn có flash problem).


©2006 jesus2099 — Made with Wink™ 2.0

www.000webhost.com