Thân chào các bạn

Ti cám ơn bạn đọc trang web chính thức của Ti. Ti đang học tiếng Việt… Ti nói và viết vẫn chưa được hay lắm !

Bạn có thể đọc Blog Việt cũ của Ti KẾT THÚC

Khi Ti biết từ mới nhiều hơn nữa, Ti sẽ viết nhiều hơn nữa.

www.000webhost.com